• darkblurbg

Ingezameld EPS is in Nederland optimaal her te gebruiken. Na een selectie op kwaliteit kunnen EPS verpakkingsmaterialen en andere niet HBCDD houdende EPS (bouw)materialen bewerkt worden en daarna zonder chemische bewerking weer direct als volwaardige grondstof (in Nederland) ingezet worden. Bijvoorbeeld voor de productie van hoogwaardige isolatie platen en wanden. De levensduur van deze platen ligt op 30-40 jaar. Het materiaal is vervolgens na recycling weer opnieuw in te zetten.

EPS staat los van de huidige inzamelstructuur van kunststof verpakkingen (Plastic Heroes). Nascheiding is voor EPS-recycling geen optie. Er is nog geen effectieve en efficiënte uniforme landelijk dekkende oplossing voor het inzamelen van EPS. Dit beperkt tot heden het hergebruik en recycling potentieel. EPS Nederland doet hier iets aan en stimuleert daarmee de circulariteit van EPS. Lees meer over EPS-NL.