Nederlands
  • darkblurbg

EPS-Nederland ontvangt bijdrage SNN

Gepubliceerd op: 13-02-2020

EPS (expanded polystyreen) is een ideale verpakking om producten te beschermen tegen schade en om producten zoals bijvoorbeeld medicijnen en aanverwante producten veilig en geconditioneerd te vervoeren. De Europese Commissie stelt zich ten doel, middels de Europese strategie voor kunststoffen in de kringloop economie, om alle kunststofverpakkingen in 2030 te kunnen hergebruiken.

EPS is een kunststof en maakt integraal deel uit van dit besluit. EPS-Nederland B.V. stelt zich ten doel om EPS (verpakkingen) afval circulair toe te passen in Nederland en heeft daarvoor een inzamel- en verwerkingsstructuur opgezet. Om méér EPS direct in te kunnen zetten als zijnde grondstof moet er een nieuwe, innovatieve verwerkingsmethodiek worden ontwikkeld die ertoe bijdraagt dat de kwaliteit van het gerecycled materiaal wordt verhoogd opdat fabrikanten meer recyclaat kunnen toepassen bij het vervaardigen van nieuwe EPS producten zonder dat het kwaliteitsniveau wordt aangetast.

Middels dit project helpt een externe partij ons om kennis met betrekking tot nieuwe technologie te ontwikkelen om blijvend de processen en de output te verbeteren. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door steun vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).