• darkblurbg

Life Cycle Analysis voor EPS

Gepubliceerd op: 06-02-2019

EPS Nederland geeft opdracht voor een zogenaamde Life cycle Analysis scan van verwerkingsroutes voor EPS verpakkingsafval.

Om de milieu-impact van de EPS verwerkingsroutes te bepalen is een Life Cycle Assessment (LCA) Quick-scan uitgevoerd door het bureau voor duurzame innovatie,  Partners for innovation. EPS Nederland heeft de opdracht verstrekt in samenwerking met het Afvalfonds en Nedvang. Dit onderzoek richt zich op de belangrijkste factoren die de milieu-impact van een product of proces bepalen. Met een beperkte inspanning wordt daarmee een goed beeld verkregen van 80-90 % van de milieu-impact van de levenscyclus van het product. Een LCA Quick-Scan leent zich uitstekend voor een eerste inventarisatie ten behoeve van procesoptimalisatie en het verkennen van de milieu-impacts van verschillende product- of processcenario’s.

Voor EPS verpakkingsafval is de werkwijze die EPS Nederland mechanische recycling tot isolatieplaten voor de bouw de beste verwerkingsroute met de laagste milieu-impact. Door het toepassen van gerecycled EPS bij de productie van isolatieplaten, wordt er op de productie van nieuw materiaal bespaard. Per ton gerecycled EPS wordt er 5,3 ton CO2 besparing gerealiseerd, ten opzichte van verbranden in een Afvalenergiecentrale*.

*Per ton EPS recycling wordt er 5,3 ton CObespaard ten opzichte van afvalverbranding. Dit staat gelijk aan 53.000 km rijden in een gemiddelde nieuwe auto (100 gram/km), ofwel ruim de helft van de totale jaarlijkse CO2 uitstoot van een Nederlander (bron: MilieuCentraal).

Voor de stroom ‘niet schoon’ (oud) EPS isolatiemateriaal, afkomstig uit de bouw is de chemische recycling route de beste oplossing, omdat hierbij het broomhoudende HBCDD uit het materiaal afgescheiden kan worden. Dit heeft een duidelijk lagere milieu-impact dan verbranden. Zolang dit scenario nog niet mogelijk is blijft verbranden van EPS materiaal afkomstig uit de bouw de enige mogelijke route.

Wel wordt er momenteel volop gewerkt aan een fabriek die het mogelijk maakt om HBCDD houdend EPS chemisch te recyclen. Wij hopen dat het project “PolyStyrene Loop” (PSLoop) in de loop van 2019 operationeel is, zodat ook de footprint van HBCDD houdend materiaal verbeterd wordt.