• darkblurbg

Samenwerking met Omrin ook voor bedrijven

Gepubliceerd op: 13-02-2020

EPS-Nederland en Omrin zijn vorig jaar de samenwerking gestart. Alle bij Omrin aangesloten gemeenten in Friesland die EPS gescheiden inzamelen op de milieustraten doen mee. Het ingezamelde EPS wordt door Omrin aangeleverd op de verwerkingslocatie van EPS Nederland in Drachten. Hier wordt het materiaal na sortering bewerkt tot een direct toepasbare grondstof voor de Nederlandse industrie.

De samenwerking met Omrin is erg succesvol omdat beide partijen zich inzetten voor een meer circulaire economie. Al het ingezamelde EPS van de Friese gemeenten wordt door EPS Nederland na sortering circulair toegepast. Dat succes smaakt naar meer. Het is mede daarom dat Omrin naast gemeenten nu ook bedrijven stimuleert om EPS apart te laten inzamelen zodat ook het bedrijfsmatige EPS circulair kan worden toegepast. 

De eerste aanzet daartoe is gegeven door Omrin.

Acht bedrijven in Heerenveen starten met een pilot om het piepschuim (EPS) uit hun verpakkingsmateriaal te laten recyclen bij EPS-Nederland in Drachten.

Door deze aparte inzameling via Omrin komt dit ‘schone’ afval niet terecht in de reguliere afvalstroom richting verbrandingsoven. Dit mooie circulaire project is een initiatief van de Ondernemerskring Heerenveen (OKH) en Omrin.

Wanneer het piepschuim schoon wordt ingezameld, is het een grondstof die 100% recyclebaar is tot nieuw piepschuim. Wanneer er bij een bedrijf veel producten verpakt in EPS binnenkomen, kan het ook financieel al gauw uit om EPS apart af te voeren. EPS heeft namelijk veel volume en draagt daarmee bij aan de (hoge) kosten voor restafval. Voor het EPS-recycleproject betalen ondernemers alleen de speciale inzamelzakken, die op afroep binnen drie dagen worden opgehaald.

Bovendien wordt er zo een bijdrage geleverd aan het sluiten van de kringloop, wat past in de filosofie van de werkgroep Circulaire Economie’, zo zegt Van Dalen. Het doel is dat meer ondernemers in Heerenveen zich aansluiten bij het circulaire project. Ook niet-leden van de OKH worden van harte uitgenodigd om aan te sluiten.