• darkblurbg

EPS Nederland biedt een sociale en duurzame oplossing voor afgedankt EPS (piepschuim). Afgedankt EPS wordt door ons op een hoogwaardige manier ingezameld en daarna weer als oorspronkelijke grondstof ingezet. Wij houden hierbij rekening met alle facetten van de waardeketen. EPS Nederland is een Social Enterprise.

Naast het voldoen aan wet- en regelgeving, gaat het er volgens ons vooral om welke waarden je hanteert bij het maken van de keuzes die effect hebben op onze samenleving. EPS Nederland heeft haar businessmodel ontwikkeld op basis van het ‘impact first’ principe, een essentieel onderdeel van sociaal ondernemen. Mede daarom hebben wij de aansluiting gevonden met Social Enterprise. Social Enterprise NL verbindt sociaal ondernemers die het anders doen, die werken naar een inclusieve en circulaire economie waar voor iedereen winst wordt gecreëerd. EPS Nederland is er trots op een Social Enterprise te zijn. Een herkenbare standaard voor klanten die positief willen bijdragen aan onze maatschappij. 

Na onze oprichting in 2016 zijn we vanaf 2017 operationeel actief met een gepatenteerd (groen) inzamelvoertuig waarmee 'EPS afval' direct wordt geconverteerd naar grondstof. Met onze innovatieve oplossingen zijn we onderscheidend, maar dat is niet ons doel. Wij gebruiken onze kennis en overtuiging bij voorkeur om samen met andere ketenpartners nóg meer maatschappelijke waarde te creëren. Daar hoort primair bij dat we gebruikt EPS zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke samenstelling weer inzetten voor nieuwe producten. Zo hoeven fabrikanten veel minder virgin grondstoffen in te zetten voor nieuwe producten. Door onze procesinrichting - van inzameling tot en met het opnieuw toepassen van EPS - dragen we bij aan de verbetering van de EPS Footprint. 

EPS Nederland gelooft in eerlijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt. Mede vanuit die gedachte werken we integraal samen met de overheid om deze kansen te bieden. Dat doen we door ruimte te creëren voor (re-) integratie in onze arbeidsprocessen en daarbij ook jongeren de mogelijkheid te bieden om zich te kunnen ontwikkelen. Onze medewerkers zijn dan ook de belangrijkste ambassadeurs van ons bedrijf. Zij laten klanten dagelijks met veel plezier ervaren dat zij direct bijdragen aan de transitieagenda ‘Circulaire Economie’. Duurzaam, sociaal, nieuwe werkgelegenheid en innovatie zijn voor ons kernbegrippen die we zowel binnen als buiten onze onderneming in de praktijk brengen.