NIEUWS

EPS Nederland opnieuw op hoogste niveau Prestatieladder Circulair

Lees nu meer

Afbeeldingboven
Afbeeldingonder

GEPUBLICEERD OP: 10-01-2021

KIWA Nederland B.V. heeft in december 2020 een audit uitgevoerd om te beoordelen of en in welke mate EPS Nederland opnieuw voldoet aan de eisen die gesteld worden aan circulaire certificering (Prestatieladder Circulair).

EPS Nederland richt zich met het bedrijf op het vervaardigen van grondstoffen voor de productie van EPS volgens de principes van de circulaire economie. De prestatieladder kent hiervoor 4 niveaus. De “punten”-score bedraagt 100% en voldoet ook in 2021 aan de eis voor het hoogste niveau, niveau 4.
Kiwa behoort tot de wereldwijde top-20 op het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC). Met services voor certificering, inspectie, tests, training en consultancy zorgt KIWA voor het borgen van vertrouwen in producten, services, processen en (management)systemen. 
 
EPS Nederland is het eerste bedrijf in Nederland die KIWA gecertificeerd de EPS grondstoffen hergebruikt in nieuwe producten. Daarmee wordt voorkomen dat stoorstoffen en zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zoals HBCDD onjuist verwerkt/hergebruikt worden. EPS Nederland is daarmee al enkele jaren het enige bedrijf in Nederland die aantoonbaar werkt volgens de richtlijnen en wet- en regelgeving van het Ministerie van I&W met betrekking tot het hergebruik van EPS. Veel gemeenten weten nog steeds niet niet dat deze wet- en regelgeving ook voor het EPS op hun milieustraten geldt.