INFORMATIE

Over ons

Lees nu meer

Over ons

EPS Nederland is in 2016 opgericht om recycling en materiaalhergebruik van EPS in zijn pure vorm en samenstelling te stimuleren en te verhogen. Daarmee levert EPS Nederland een actieve bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie. Het is essentieel om de herbruikbaarheid van producten te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. In samenwerking met gespecialiseerde partners én een eigen innovatief inzamelconcept bieden wij een duurzame ketenoplossing voor afgedankt EPS. Zo wordt afgedankt EPS in Nederland, circulair EPS in Nederland.

Mockup-foto
FPH9787 2
Afbeeldingonder

INFORMATIE

Sociaal ondernemen

EPS Nederland heeft haar businessmodel ontwikkeld op basis van het ‘impact first’ principe, een essentieel onderdeel van sociaal ondernemen. Mede daarom hebben wij de aansluiting gevonden met Social Enterprise. Social Enterprise NL verbindt sociaal ondernemers die het anders doen, die werken naar een inclusieve en circulaire economie waar voor iedereen winst wordt gecreëerd. 

EPS Nederland gelooft in eerlijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt. Mede vanuit die gedachte werken we integraal samen met de overheid om deze kansen te bieden. Dat doen we door ruimte te creëren voor (re-) integratie in onze arbeidsprocessen en daarbij ook jongeren de mogelijkheid te bieden om zich te kunnen ontwikkelen. Onze medewerkers zijn dan ook de belangrijkste ambassadeurs van ons bedrijf. Zij laten klanten dagelijks met veel plezier ervaren dat zij direct bijdragen aan de transitieagenda ‘Circulaire Economie’. Duurzaam, sociaal, nieuwe werkgelegenheid en innovatie zijn voor ons kernbegrippen die we zowel binnen als buiten onze onderneming in de praktijk brengen. 

Samenwerken aan grondstoffenbehoud

EPS Nederland onderschrijft het Rijksbrede programma Circulaire Economie, ‘Nederland Circulair in 2050’. Hiervoor leggen we actief de verbinding met het onderwijs en gespecialiseerde ketenpartners zoals gemeenten, bedrijven en instellingen. Door de handen ineen te slaan kunnen we slimme oplossingen bieden die de transitieagenda versnellen. Want hoe minder verspilling van grondstoffen hoe beter. 

EPS Nederland is ketenpartner van producenten. Samen initiëren en participeren wij in initiatieven op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij geven op innovatieve wijze invulling aan het duurzaam inzamelen en verwerken van gebruikt EPS in Nederland. 

Duiven Inzameling
Piepschuim 21920X750 2
Contact opnemen

De Bolder 6
9206 AN, Drachten