NIEUWS

Ministerie I&W concretiseert doelen circulaire economie

Lees nu meer

Duiven Inzameling
Afbeeldingonder

GEPUBLICEERD OP: 05-08-2021

Ministerie I&W concretiseert doelen circulaire economie

Op 14 juli 2021 heeft de voormalig staatsecretaris van het Ministerie van I&W per brief inzicht gegeven in te nemen maatregelen die een circulaire economie bevorderen. Het is aan het nieuwe kabinet om te besluiten welke maatregelen met bijbehorende financiële middelen worden ingezet.

Duidelijk is dat het verbranden van EPS en het volledig gebruik maken van virgin materialen voor nieuwe EPS (bouw)producten de langste tijd gehad lijkt te hebben.

EPS Nederland loopt met zijn partners voorop voor wat betreft maatregelen die nog genomen moeten worden. Zo werken we CO2 neutraal en hergebruiken we EPS maximaal circulair in nieuwe bouwproducten. Hiervoor is EPS Nederland als enige bedrijf in Nederland (vanaf 2019) gecertificeerd.

Enkele benoemde maatregelen die een Circulaire Economie bevorderen:

  • nationale heffing op nieuw/virgin plastics (en/of plastics met een te klein percentage recyclaat)
  • verplicht percentage recyclaat in bouwmaterialen en kunststoffen
  • inzetten van maatregelen om verbranding van recyclebare materialen te voorkomen
  • verplichting afvalscheiding KWD sector
  • aanscherping inzamel- en recycledoelen uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor verpakkingen

Lees hier de kamerbrief ' Concretisering doelen circulaire economie'.